พยากรณ์อากาศ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 มกราคม 2567

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกพื้นที่หนึ่งได้แผ่ขยายปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคาดว่าจะปกคลุมภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกในวันนี้ (23 มกราคม 2567) หมายความว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็น ถึงอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าและมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 3 ถึง 5 องศาเซลเซียส ภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 ถึง 4 องศาเซลเซียส 

เนื่องจากลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ภาคกลางและภาคตะวันออกตอนล่าง ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณดังกล่าว ขอให้คนไทยดูแลสุขภาพด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น 

ทำให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ตอนล่าง ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีพายุคลื่นสูงเกิน 2 เมตร ขอให้ชาวเรืออ่าวไทยตอนล่างหลีกเลี่ยงการล่องเรือในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง

ฝุ่นในระยะนี้ : ประเทศไทยตอนบนมีฝุ่น / หมอกควันสะสมเล็กน้อยถึงปานกลาง เนื่องจากลมที่พัดผ่านบริเวณมีกำลังแรงขึ้น

เราขอขอบคุณบทความจาก : พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 มกราคม 2567